Over ons

Wij zijn een regionaal antidiscriminatiebureau. Inwoners van Haarlem, Haarlemmermeer, de IJmond (Beverwijk, Velsen, Uitgeest, Heemskerk) en Zuid-Kennemerland (Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal) kunnen bij ons terecht.

Het bestuur van Bureau Discriminatiezaken bestaat momenteel uit Abdul Salhi en Bert den Elzen. Zij zijn werkzaam (geweest) in de welzijnssector en bij de politie. Het bestuur is te bereiken via info@bdkennemerland.nl. Bij Bureau Discriminatiezaken werken zes gemotiveerde en ervaren (betaalde) medewerkers. Ook zijn er verschillende vrijwilligers actief, als voorlichter op scholen of als projectmedewerker.

Bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er alles aan om uw persoonsgegevens op een verantwoorde manier te verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht is geworden. Deze privacy verklaring is de eerste aanzet om inzichtelijk te maken hoe we dit doen en wat er met uw gegevens gebeurt.

Klachtenprocedure

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is lid van de landelijke vereniging van Anti Discriminatie Voorzieningen (zie discriminatie.nl voor alle leden). De landelijke vereniging wil graag dat u tevreden bent over de dienstverlening van de Anti Discriminatie Voorziening (ADV) in uw regio. Bent u echter niet tevreden. En heeft het doorlopen van de interne klachtenprocedure van de betrokken ADV hierin geen verandering gebracht. Dan kunt u een klacht over de afhandeling van uw oorspronkelijke klacht voorleggen aan de Externe Klacht Commissie (EKC) van Discriminatie.nl. De procedure is hier na te lezen: Klachtenprocedure Discriminatie.nl

Ontmoet het team

Nabil el Mesbahi

consulent klachtenbehandeling

Stuur mij e-mail

Eind augustus 2022 ben ik bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) komen werken. Dit bureau ken ik al een tijdje via mijn werk als vrijwilliger bij Stichting Samen Haarlem en jongerenwerker bij Stichting Dock. Toen ik hoorde over de vacature klachtenbehandelaar bij BDK aarzelde ik geen moment! Dit is tenslotte de uitgelezen mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verminderen van onrecht die ontstaat uit discriminatie. Discriminatie kan iemand tot het bot raken. Dat heb ik helaas zelf ook gevoeld. Dat er onderscheid en uitsluiting plaatsvindt op basis van bijvoorbeeld iemands afkomst; iets wat je zelf niet kan bepalen. Inmiddels heb ik verschillende meldingen voorbij zien komen die mij raken, zoals: Een vrouw die er van overtuigd is dat ze door haar werkgever wordt gediscrimineerd op grond van haar geslacht, aangezien ze zwanger is. Ondanks grote tevredenheid over haar werkhouding, werd haar contract niet verlengd en krijgt ze geen vaste aanstelling aangeboden.
Als jongerenwerker (wat ik hiernaast doe) doet het me veel plezier om te zien als kinderen/jongeren met verschillende achtergronden met elkaar omgaan. Helaas zie ik ook bij deze groep dat er soms wordt gedaan aan ‘hokjes denken’. Jongeren bewuster maken van wat discriminatie met een ander kan doen, lijkt me daarom één van de interessante dingen om als medewerker van BDK te gaan doen.

Met mijn sociaal-juridische-dienstverlening achtergrond ben ik geïnteresseerd in de rechten die mensen hebben. Ik ben een absolute voorstander van Legal Empowerment, waarbij mensen op een laagdrempelige manier toegang kunnen krijgen tot het recht. Ik ben daarom blij dat mensen hun discriminatieklachten via sociale media, whatsapp en via onze website bij ons kunnen melden!
Men staat er niet alleen voor. Wij staan naast je!

Kashif Amin

trainer en voorlichter

Stuur mij e-mail

Kashif betekent in het Arabisch, hij die ontrafelt. Ik hoop dan ook boven water te krijgen waarom in sommige gevallen mensen worden uitgesloten. Wat discriminatie met een persoon kan doen, weet ik uit eigen ervaring. Geboren en opgegroeid in Amsterdam, ben ik al vroeg in aanraking gekomen met veel verschillende soorten mensen. Ieder mens is uniek, met een eigen verhaal… Daar ben ik altijd al benieuwd naar geweest.
In 2003 mocht ik als debatleider voor de tentoonstelling Urban Islam in het Tropenmuseum er voor zorgen dat mensen met elkaar in gesprek gingen. Ook was ik in dit museum van 2003 tot en met 2009 rondleider, museumdocent, verteller en educatief ontwikkelaar. Hierdoor kreeg ik de kans om mij te verdiepen in de verschillende culturen die er zijn op de wereld vanuit meerdere invalshoeken. Dit bleef niet onopgemerkt, uiteindelijk heb ik ook voor vijf andere grote museale instellingen gewerkt als museumdocent. Het feit dat ik onder andere mocht werken in het Rijksmuseum, zie ik als een dijkdoorbraak moment. Ik was namelijk één van de eerste personen met een migratieachtergrond die daar mocht werken als museumdocent.
Inmiddels heb ik door de jaren heen als sociaal- en cultureel ondernemer in binnen- en buitenland vaak opgetreden als presentator, moderator, programmamaker, docent en educatief ontwikkelaar.
Al deze ervaring ga ik inzetten voor mijn functie als voorlichter/trainer bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.

Frederique Janss

directeur

Stuur mij e-mail

In 2002 ben ik komen werken bij het Anti Discriminatie Bureau. Ik wist niet van het bestaan van een dergelijk bureau, maar zag een vacature in de krant en de doelstelling, het voorkómen en bestrijden van discriminatie, sprak me aan. Voor mij is het belangrijk om relevant maatschappelijk werk te doen.

Zelf ben ik nooit gediscrimineerd, maar ik weet al heel lang dat het gebeurt en dat het veel vaker voorkomt dan je denkt. Het is niet rechtvaardig, niet eerlijk en niet juist om mensen anders te behandelen vanwege redenen waar iemand niets aan kan doen.
Discriminatie is een schending van een mensenrecht en zo zwaar weegt het voor mij.
Ik geloof in wat wij doen bij het Bureau Discriminatiezaken (de huidige naam). Ik denk dat wij een steentje bijdragen aan het verminderen van onrecht en dat wij mensen een positiever gevoel kunnen geven door hen serieus te nemen, te erkennen en hen het gevoel te geven erbij te horen.
Ook het bewust maken van mensen dat anders zijn vaak heel leuk is en variatie geeft, vind ik niet alleen leuk om te doen, maar ook erg belangrijk.
Ik ben er dan ook (meestal) van overtuigd dat we goed en zinvol bezig zijn, zeker in preventieve zin.

Ik heb rechten gestudeerd (WO). Vóór 2002 heb ik gewerkt bij een evenementenorganisatiebureau en heb ik lesgegeven aan volwassenen. Vanuit mijn werk bij Bureau Discriminatiezaken ben ik voorzitter van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, de branchevereniging van ADV's.

Madjori Veldema

consulent klachtenbehandeling

Stuur mij e-mail

Al heel lang weet ik dat discriminatie bestaat. Zowel privé als in mijn vorige banen als HR adviseur, (internationaal) trainer en coach, heb ik daarvan helaas diverse, soms verbijsterende, staaltjes meegemaakt.
Privé, omdat ik in een multiraciale omgeving ben opgegroeid, waar etnisch profileren als een (oneerlijk) gegeven werd beschouwd en ik aan den lijve heb ervaren wat dit betekent voor bijvoorbeeld schooladvies en hoe mensen je benaderen in het algemeen.
Zakelijk, omdat ik als vrouw merkte dat de arbeidsvoorwaarden voor vrouwen anders waren – lees: nadelig – en ook anders werden uitgelegd en toegepast dan voor mannen. Ook merkte ik in mijn werk, dat er naar mensen van kleur anders gekeken werd en dat er anders met werving en selectie om gegaan werd wanneer iemand een andere achtergrond, leefwijze, nationaliteit, kleur, leeftijd of handicap had.
Dit heb ik nooit begrepen en heb ik zeer onrechtvaardig gevonden. Ik ben daar altijd tegenin gegaan door vragen te stellen, door de discussie aan te gaan, door samen te werken en door invloed uit te oefenen. Hierdoor zag ik regelmatig, dat mensen hun denkwijze verruimden, positiever keken naar anderen en dat arbeidsvoorwaarden en selectiecriteria werden aangepast, zelfs voordat de Algemene wet gelijke behandeling in 2003 in werking trad.
Bij Bureau Discriminatiezaken werk ik nu als klachtenbehandelaar waar ik mensen help en bijsta die met discriminatie te maken hebben, of zich gediscrimineerd voelen. Ik kom vanuit mijn gevoel voor rechtvaardigheid graag voor deze mensen op.

Marjolein van Haaften

onderzoeker en projectmedewerker

Stuur mij e-mail

Ik ben een echte onderzoeker. Ik vraag meer dan dat ik vertel, ik luister meer dan dat ik praat. De klachten die bij ons binnenkomen vertellen maar een deel van het verhaal. Er wordt zoveel nièt gemeld. En dus moet ik er op uit. Praten met mensen uit minderheidsgroepen waarvan ik het idee heb dat ze vaker te maken hebben met discriminatie dan anderen. Ik werk nu al meer dan tien jaar bij Bureau Discriminatiezaken. In mijn begintijd kreeg ik nog weleens te horen dat discriminatie in Nederland niet meer voorkomt. De laatste paar jaar heb ik dat soort gesprekken niet meer. Men leest nu continu over discriminatie in kranten en ziet het op TV. Er klinkt veel verwijt en er wordt naar elkaar gewezen. Mensen hebben snel hun oordeel klaar over ‘de ander’. Door mijn onderzoeken hoor ik verhalen en standpunten van heel veel verschillende mensen, daardoor heb ik wel geleerd om mijn oordeel uit te stellen.

Ik heb HEAO gedaan en daarna de verkorte doctoraalstudie Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit. Hierna heb ik allerlei onderzoeksfuncties vervuld bij verschillende maatschappelijke organisaties.

Noëlle Beerepoot

voorlichter en trainer

Stuur mij e-mail

Vooroordelen, stereotyperingen, discriminatie, het zijn complexe processen en daarom zeer interessant om te ontrafelen en zodoende steeds beter te begrijpen. Waar komen vooroordelen vandaan? Hoe werkt een stereotypering door? Wat doet discriminatie met de verhoudingen tussen mensen? Korte vragen met soms héle lange antwoorden. Antwoorden die letterlijk uren kunnen duren en waarvan het kwartje – ook bij mij – soms pas na weken valt.

Die antwoorden geven we niet alleen in ‘lezingen’, maar juist ook door het te ervaren. Ervaren hoe je het zelf mis kan hebben. Jezelf betrappen op je eigen vooroordelen. Ervaren wat dat met je doet, en met de ander. En hoe je dat kunt tackelen. Ook ik betrap me nog wekelijks op mijn eigen vooroordelen. Frustrerend en leerzaam. Inzicht geven in dit proces, het omzetten naar goed en actueel lesmateriaal voor workshops (of voorlichtingen, wandelingen, exposities etc) blijft waanzinnig boeiend om te doen.

Ik ben in 2000 afgestudeerd als politicoloog aan de UvA, ben werkzaam geweest in de journalistiek en het Europees Parlement. In 2007 heb ik mijn eerste graads bevoegdheid gehaald als docent en geef ik les.