Over ons

Wij zijn een regionaal antidiscriminatiebureau. Inwoners van Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede, de IJmond (Beverwijk, Velsen, Uitgeest, Heemskerk) en Zuid-Kennemerland (Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal) kunnen bij ons terecht.

Bij Bureau Discriminatiezaken werken vier gemotiveerde en ervaren medewerkers. Zij stellen zich aan u voor:

Frederique Janss, mr, directeur, fj@bdkennemerland.nl

Noëlle Beerepoot, drs, voorlichter, nb@bdkennemerland.nl.

Marjolein van Haaften, drs, onderzoeker, mvh@bdkennemerland.nl

Lydia Dikker, klachtenconsulent, ld@bdkennemerland.nl

 

Er zijn verschillende vrijwilligers actief voor Bureau Discriminatiezaken:

Rineke Mesman, vrijwilliger, regenboogambassadeur, rm@bdkennemerland.nl

Medewerkers

Frederique Janss

directeur

Stuur mij e-mail

In 2002 ben ik komen werken bij het Anti Discriminatie Bureau. Ik wist niet van het bestaan van een dergelijk bureau, maar zag een vacature in de krant en de doelstelling, het voorkómen en bestrijden van discriminatie, sprak me aan. Voor mij is het belangrijk om relevant maatschappelijk werk te doen.

Zelf ben ik nooit gediscrimineerd, maar ik weet al heel lang dat het gebeurt en dat het veel vaker voorkomt dan je denkt. Het is niet rechtvaardig, niet eerlijk en niet juist om mensen anders te behandelen vanwege redenen waar iemand niets aan kan doen.
Discriminatie is een schending van een mensenrecht en zo zwaar weegt het voor mij.
Ik geloof in wat wij doen bij het Bureau Discriminatiezaken (de huidige naam). Ik denk dat wij een steentje bijdragen aan het verminderen van onrecht en dat wij mensen een positiever gevoel kunnen geven door hen serieus te nemen, te erkennen en hen het gevoel te geven erbij te horen.
Ook het bewust maken van mensen dat anders zijn vaak heel leuk is en variatie geeft, vind ik niet alleen leuk om te doen, maar ook erg belangrijk.
Ik ben er dan ook (meestal) van overtuigd dat we goed en zinvol bezig zijn, zeker in preventieve zin.

Ik heb rechten gestudeerd (WO). Vóór 2002 heb ik gewerkt bij een evenementenorganisatiebureau en heb ik lesgegeven aan volwassenen. Vanuit mijn werk bij Bureau Discriminatiezaken ben ik voorzitter van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, de branchevereniging van ADV's.

Marjolein van Haaften

onderzoeker

Stuur mij e-mail

Ik ben een echte onderzoeker. Ik vraag meer dan dat ik vertel, ik luister meer dan dat ik praat. De klachten die bij ons binnenkomen vertellen maar een deel van het verhaal. Er wordt zoveel nièt gemeld. En dus moet ik er op uit. Praten met mensen uit minderheidsgroepen waarvan ik het idee heb dat ze vaker te maken hebben met discriminatie dan anderen. Ik werk nu tien jaar bij Bureau Discriminatiezaken. In mijn begintijd kreeg ik nog weleens te horen dat discriminatie in Nederland niet meer voorkomt. De laatste paar jaar heb ik dat soort gesprekken niet meer. Men leest nu continu over discriminatie in kranten en zien het op TV. Er klinkt veel verwijt en er wordt veel naar elkaar gewezen. Mensen hebben snel hun oordeel klaar over ‘de ander’. Door mijn onderzoeken hoor ik verhalen en standpunten van heel veel verschillende mensen, daardoor heb ik wel geleerd om mijn oordeel uit te stellen.

Ik heb HEAO gedaan en daarna de verkorte doctoraalstudie Cultuur, Organisatie en Management aan de VU. Hierna heb ik allerlei onderzoeksfuncties vervuld bij verschillende maatschappelijke organisaties.

Lydia Dikker

klachtenconsulent

Stuur mij e-mail

Je hoeft niet van iedereen alles goed en leuk te vinden. Anderen accepteren die anders zijn dan jezelf is naar mijn idee waar het over gaat. Mensen kunnen er anders uitzien, zich anders gedragen of anders praten bijvoorbeeld. Zo zijn er veel meer verschillen te bedenken. Ik vind het leuk dat mensen heel erg verschillend zijn en vind het niet goed als daardoor wordt gediscrimineerd. Natuurlijk vind ik ook wel eens iemand vreemd of anders. Het is juist interessant om te kijken wat er anders is. Voor mij is erg belangrijk: behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden. Als iedereen dit zou doen, waren er minder onderlinge problemen.
Ik ben mijn loopbaan begonnen politieagent en later als wijkagent. Ik heb op diverse andere afdelingen binnen de politie gewerkt, waaronder als rechercheur bij de Sociale Jeugd en Zedenpolitie in Amsterdam. Een overstap volgde naar het Bureau Jeugdzorg. Mijn diploma maatschappelijk werk en dienstverlening heb ik in deze periode behaald. Ruim negen jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. Daar heb ik gewerkt als schoolmaatschappelijk werkende op een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, een kwetsbare doelgroep. Vanuit al deze functies had ik veel contact met diverse externe organisaties in hulp en dienstverlening en met justitie. Sinds april 2017 werk ik als klachtenconsulent bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.

Noëlle Beerepoot

voorlichter en trainer

Stuur mij e-mail

Vooroordelen, stereotyperingen, discriminatie, het zijn complexe processen en daarom zeer interessant om te ontrafelen en zodoende steeds beter te begrijpen. Waar komen vooroordelen vandaan? Hoe werkt een stereotypering door? Wat doet discriminatie met de verhoudingen tussen mensen? Korte vragen met soms héle lange antwoorden. Antwoorden die letterlijk uren kunnen duren en waarvan het kwartje – ook bij mij – soms pas na weken valt.
Die antwoorden geven we niet alleen in ‘lezingen’, maar juist ook door het te ervaren. Ervaren hoe je het zelf mis kan hebben. Jezelf betrappen op je eigen vooroordelen. Ervaren wat dat met je doet, en met de ander. En hoe je dat kunt tackelen. Ook ik betrap me nog wekelijks op mijn eigen vooroordelen. Frustrerend en leerzaam. Inzicht geven in dit proces, het omzetten naar goed en actueel lesmateriaal voor workshops (of voorlichtingen, wandelingen, exposities etc) blijft waanzinnig boeiend om te doen.

Rineke Mesman

vrijwilliger, regenambassadeur ouderen

Stuur mij e-mail

Ik ben geboren en getogen in Haarlem en ik ben 63 jaar. Mijn motivatie voor het ambassadeurschap komt voort uit het volgende. Veel oudere LHBT-ers hebben een wat andere levensloop dan hun hetero leeftijdgenoten. Dat heeft vooral te maken dat zij zijn opgegroeid in een tijd waarin homoseksualiteit niet of nauwelijks bespreekbaar was en/of heimelijk moest worden beleefd.
LHBT-ouderen lopen extra risico op vereenzaming omdat vanzelfsprekende sociale netwerken lang niet altijd aanwezig zijn. Wanneer zij in een afhankelijkheidspositie terecht komen is opkomen voor je seksuele voorkeur niet makkelijk, want, zo blijkt, ook dan is de heteroseksuele normativiteit dominant.
Ik ben te bereiken via het centrale telefoonnummer van Bureau Discriminatiezaken 023 531 5842